Aprovació inicial Ordenança Reguladora que regula recollida, transport i tractament dels residus i gestió de la Deixalleria

Publicació web 04 02 2021


Source URL: https://www.ajvalldemossa.net/arxius-i-documents/documents-en-exposicio-al-public/aprovacio-inicial-ordenanca-reguladora-que