BOIB Núm 52 de dia 17/04/08

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 10 d’abril de 2008 per la qual es regula el procés d’admissió i matriculació d’alumnes als centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat pública per al curs 2008-2009